Omron Healthcare

Ledande tillverkare av blodtrycksmätare

Omron Healthcare är en ledande tillverkare av medicinteknisk utrustning för behandling och kontroller. Omron tillhandahåller en mängd produkter, såsom blodtrycksmätare, feber-termometrar, impendansvågar,TENS, nebulisatorer och stegräknare. OMRON produkter är tillverkade i Japan och är av erkänt hög kvalitet, de flesta av dem är även kliniskt godkända och rekommenderade.

Omron Healthcare är ett japanskt företag som tillverkar och saluför diverse medicintekniska hälsoprodukter.

Omron är b.la. världens största och ledande tillverkare av blodtrycksmätare.
Omron har alltid borgat för hög kvalitet och tillförlitlighet som inneburit att b.la Omrons digitala
blodtrycksmätare är idag det mest använda märket i världen.

product-image

product-image1