Mäta blodtrycket

Eftersom ett flertal variabler påverkar blodtrycket är ett enskilt blodtryck inte tillräckligt för att ställa en tillförlitlig diagnos. Faktorer som fysisk aktivitet, när man senast åt och drack samt tiden på dygnet påverkar blodtrycket. Det typiska är lågt blodtryck på morgonen och därefter ökar det generellt under dagen för att sjunka igen senare på kvällen och under natten.

Ni kan låta en läkare mäta ert blodtryck, eller så kan ni göra det själv. När en läkare mäter blodtrycket är det oftast högre än när ni mäter hemma beroende av den obekanta och oftast stressiga miljö som är på en läkarmottagning. Det förekommer även att man av stress, det s.k. ”Vita-rocken” syndromet får högre blodtryck på läkarmottagningen. Genom att mäta trycket själv får du fördelen att kunna mäta vid fasta tider på dagen när det passar.

Vilken blodtrycksmätare ni kan lita på

Oberoende organisationer som British Hypertension Society (BHS) och Association of the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) har rekommenderat speciella procedurer för att utvärdera tillförlitligheten på blodtrycksmätare. Mätare som genomgår tester enligt dessa protokoll och visade sig vara rekommenderade för kliniskt användning är kliniskt godkända.

Några konsumentorganisationer har också testat blodtrycks-mätare för mätning på sig själv. Vi rekommenderar att ta reda på om en mätare verkligen är kliniskt godkänd innan ni gör något köp.
Klassificering av blodtrycket för personer över 18 år

Tabell_klassifiering_av_blodtrycket

Oscillometrisk mätning: ett snabbt och enkelt sätt att mäta blodtrycket

Om ni vill ha ett snabbt och enkelt sätt att mäta ert blodtryck på, kommer ni att hitta ett ideal sätt med den moderna Oscilometriska metoden. I dessa mätare upptäcker microprossesorer fluktuationerna som orsakas av pulsvågorna när trycket släpps från manschetten. Detta resulterar i systoliska och diastoliska trycket som visas på en upplyst display inom några sekunder. Tillförlitligheten och noggrannheten av den Oskilometriska metoden har bekräftats av oberoende konsumentkällor.

blodtrycksmatningEn guide att mäta ditt eget blodtryck

När ni mäter ert blodtryck finns det ett par grundregler som ska följas. Dessa är enkla att lära sig, när de efterföljs hemma blir det snabbt en rutin.

Förhållandena under vilka mätning sker bör så långt det går alltid vara densamma. Välj därför alltid samma tid på dygnet när ni mäter blodtrycket och skriv alltid ned www.cialisvsviagrasale.com/ resultatet och eventuell medicinen som ni tar tillsammans med tid och datum. Detta är viktigt eftersom den behandling som skrivs ut av er läkare hjälper ert blodtryck att stabiliseras på en önskvärd nivå.

Efter det att era värden har stabiliserats är det tillräckligt att mäta två gånger per vecka. Er fysiska tillvaro bör alltid vara densamma vid varje mätning, en avkopplad sittande position, minst en halvtimme efter er senaste kopp kaffe, fysisk aktivitet eller en stressad situation. I alla förhållanden bör ni konsultera er läkare vilken er optimala tidpunkt för mätning är, där era vardagliga rutiner tas med i beräkningen.

Mätningen tas nästa alltid på vänster överarm, men er läkare kan rekommendera annat för er. Det är viktigt att manschetten fästs runt er arm i nivå med ert hjärta. När ni ser resultaten på displayen, skriv ned dem och diskutera dem med er läkare under nästa besök.