Medicinsk information

De flesta professionella rekommenderar klinisk godkända produkter och införskaffande av mer kunskap så att vi lättare kan förstå vår visit this site – cialisvsviagrasale hälsosituation.

Genom att fortsätta att forska in i kliniska godkändheter, läsa artiklar och besöka många av de hjälpsamma länkarna som visas under menyvalet ”Länkar och dokumentation” här bredvid, finns det en mängd av expertinformation bara ett klick ifrån.

Kliniskt godkänd

Många av Omrons blodtrycksmätare är kliniskt godkända. Detta står med i produktinformationerna på produktsidan. Om ni vill att vi skickar en klinisk studie på mätarna, var god gå ”till kontakta oss” och skicka en förfrågan. Publiceringarna finns också att få tag på genom hemsidorna från the World Hypertension League och andra organisationer.

WHL

Världens hypertoniförbund ”World Hypertension League” är ett världsomspännande förbund dedikerade att upptäcka och kontrollera hypertoni (högt blodtryck). WHL rekommenderar regelbundna mätningar av blodtrycket med kliniskt godkända mätare.

Nuförtiden finns det en mängd olika mätare som passar en mängd olika personer. Mätarna går från manuella sphygmanometer med en gummi boll och stetoskop, till fullt automatiska oscillometriska mätare.

Den traditionella metoden men en manuell sphygmanometer kräver god hörselförmåga och betydande skicklighet av professionell personal. Den mer moderna oscillometriska metoden som de nya automatiska mätarna använder är enklare och snabbare.

Klassifikationerna för högt och lågt blodtryck har etablerats av världshälsoorganisationen (World Health Organisation, WHO)