Tillbehör/reservdelar

  • Sondhöljen (mäthylsor) till Gentle Temp 510 (20 st/frp)
  • Sondhöljen (mäthylsor) till Pro temp (20 st/frp)