BF_306_270x270

BF 306

Omron BF 306 skickar ut en icke kännbar ström genom elektroder som mäter motståndet i kroppen. Mätaren tar hänsyn till ålder, vikt, längd och kön som matas in med hjälp av pilarna (knappar av siffror finns ej på BF 306). Mätaren ger resultat i procentuellt kroppsfett och BMI samt ger en diagnos på de två värdena. BF 306 är även utrustad med minnesfunktion som lagrar upp till 9 personers data. Mätaren är handhållen och mäter på övre delen av kroppen, där alla viktiga organ sitter.

Nyckelfunktioner:

  • Mätning är snabb och enkel
  • De uppmätta resultatet visas cirka 7 sekunder efter startskärmen visas.
  • Stor och tydlig display
  • Minnet kan lagra personuppgifter (längd, vikt, ålder och kön) på upp till 9 personer samtidigt.
  • Liten, lätt och portabel