BF_400_270x270

BF 400

Omron BF 400 är en mätare som mäter fettet i kroppen enligt BIA metoden (bioelectrical impedance analysis).  BF-400 skickar ut en icke kännbar ström genom elektroder som mäter motståndet i kroppen.

Vid resultaten tas hänsyn till ålder, vikt, längd och kön som matas in med hjälp av pilarna. Resultaten visas i procentuellt kroppsfett och BMI samt ger en diagnos på de två värdena. Mätaren är även utrustad med minnesfunktion som lagrar upp till 4 personers data. Mäter även vikten och kan användas som bara våg om önskas.

Nyckelfunktioner:

 • Mäter kroppsfettet i procent
 • Mäter i enlighet med BIA (Bioelectric Impedance Analyse)
 • Mäter BMI (Body Mass Index)
 • Mäter vikten i kg – fungerar även som en vanlig våg
 • Avsedd för maximalt 150 kg
 • Validerad medicinsk produkt – med tillhörande noggrannhet och tillförlitlighet
 • Grafisk tolkning av fett % och BMI – för högt/högt/normal/lågt
 • Framtagen och rekommenderad av specialister
 • Minne för 4 personers individuella data
 • Snabb, tillförlitlig och enkel
 • Inklusive batterier
 • 3 års garanti