270x270

i-C10

 i-C10 är en blodtrycksmätare som är skräddarsydd för en bekväm, snabb och noggrann övervakning av blodtryck. i-C10 hjälper till att upptäcka och hålla reda på morgonhypertoni. (Högt morgon hypertoni är den största orsaken till hjärt-och kärlsjukdomar idag.) Auto-läget ger möjlighet att automatiskt utföra tre mätningar efter varandra. En användar-switch tillåter 2 användare att separat lagra sina mätningar. i-C10 lagrar upp till 84 mätningar. Dessa noteras med datum och tid för var och en av de 2 användarna. Flera medelvärden för morgon, kväll och auto-läge mätningar kan visas. Omrons Comfort-manschett har 2 två manschettstorlekar i en manschett (M/L – 22 – 42 cm). Denna unika manschett är extremt lätt för användaren att sätta på och är mer bekväm än en vanlig mjuk manschett. För användare som vill kontrollera om deras blodtryck ligger inom den rekommenderade nivån ( 135/85 mmHg), så finns en liten symbol som indikerar om mätningsresultatet är utanför detta område.

  • Kliniskt godkänd och validerad.
  • 84 minnen
  • Flera medelvärden för morgon, kväll och auto-läge
  • Comfort-Manschett (M/L – 22 – 42 cm)
  • Indikator för morgonhypertoni
  • Identifierar och visar oregelbunden puls och visar endast tillförlitliga blodtrycksresultat
  • Möjlighet att automatiskt ta 3 mätningar efter varandra.