270x270

M2

OMRON M2 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Den mäter blodtryck och pulsfrekvens enkelt och snabbt. M2 blodtrycksmätare är avsedd för personer som använder enheten för att enkelt och noggrant mäta sitt blodtryck.
M2 utför en noggrann och pålitlig mätmetod. Enheten känner av oregelbundna hjärtslag under mätning. Denna mätare är kliniskt godkänd och validerad och rekommenderas av sjukvården. Tre års garanti.

Nyckelfunktioner:

  • Lagrar 30 mätningar i minnet
  • Manschett (22-32 cm)
  • Enkel användning med endast ett knapptryck
  • Guide för manschettapplicering
  • Indikerar vid oregelbundna hjärtslag
  • Indikator för blodtrycksnivå