270x270

M3 Comfort

OMRON M3 Comfort är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

M3 Comfort mäter blodtryck och pulsfrekvens enkelt och snabbt. Tack vare enhetens avancerade ”IntelliSense”-teknik sker uppblåsningen bekvämt och kontrollerat utan behov av tryckinställning i förväg eller återuppblåsning.

M3 Comfort är en digital mätare som är avsedd för att mäta blodtryck och pulsfrekvens i hemmiljö. Effektiv mätning av blodtryck är den viktigaste delen av modern hypertonikontroll.

M3 Comfort blodtrycksmätare är avsedd för personer som använder enheten för att enkelt och noggrant mäta sitt blodtryck.
M3 Comfort och är en noggrann och pålitlig blodtrycksmätare. Denna mätare är kliniskt godkänd och validerad, används och rekommenderas av sjukvården. Tre års garanti.

Nyckelfunktioner:

  • Manschett M/L 22-42 cm
  • 360 ° noggrannhet tack vare den innovativa manschetten.
  • Enkel färgindikator för blodtrycksnivå
  • Indikator för oregelbundna hjärtslag
  • Guidesymbol för manschettapplicering
  • 2 användare  ( 60 avläsningar vardera )
  • Indikerar vid kroppsrörelse
  • Räknar ut medelvärde
  • Kliniskt godkänd och validerad
  • 3-års garanti