270x270

M3

OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Den mäter blodtryck och pulsfrekvens enkelt och snabbt.

Tack vare enhetens avancerade ”IntelliSense”-teknik sker uppblåsningen bekvämt och kontrollerat utan behov av tryckinställning i förväg eller återuppblåsning.
Enheten känner av oregelbundna hjärtslag under mätning och avger en varningssignal i samband med mätresultatet.

Nyckelfunktioner:

  • Lättanvänd manschett (22-42 cm)
  • Spårning av morgonhypertoni
  • Visar veckovis medelvärde
  • Indikerar kroppsliga rörelser under mätning
  • Manschettguide visas med lampa
  • Indikerar vid oregelbundna hjärtslag
  • Visar medelvärdet för morgon-/kvälls medelvärde
  • Minne för två personer med 100 sparade mätningar/person