270X270

M6 Comfort

OMRON M6 Comfort är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Den mäter blodtryck och pulsfrekvens enkelt och snabbt. Tack vare enhetens avancerade ”IntelliSense”-teknik sker uppblåsningen bekvämt och kontrollerat utan behov av tryckinställning i förväg eller återuppblåsning. M6 Comfort är en digital mätare som är avsedd för att mäta blodtryck och pulsfrekvens i hemmiljö. Effektiv mätning av blodtryck är den viktigaste delen av modern hypertoni kontroll. M6 Comfort blodtrycksmätare är avsedd för personer som använder enheten för att enkelt och noggrant mäta sitt blodtryck.
M6 Comfort och är en noggrann och pålitlig mätmetod. Denna mätare är kliniskt godkänd och validerad, används och rekommenderas av sjukvården. Tre års garanti.

Nyckelfunktioner:

 • 360 ° noggrannhet tack vare den innovativa manschetten
 • Manschett M/L 22-42 cm
 • Spårning av morgonhypertoni
 • Visar veckovis medelvärde
 • Indikerar kroppsliga rörelser under mätning
 • Guide för manschettapplicering visas med lampa
 • Indikerar vid oregelbundna hjärtslag
 • Indikerar med hjälp av lampa vid högt blodtryck
 • USB-port
 • Visar medelvärdet för morgon-/kvällsmätning
 • Minne för två personer med 100 sparade mätningar/person med tid och datum
 • Kliniskt godkänd och validerad